2 Haziran 2017

Taşıma

 

Servis Firmaları
Bir servis firmasının kurulabilmesi için, Karayolu Taşımacılığı Kanunu’na göre önce yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilen F1 yetki belgesini alması gerekiyor. Yine kanuna göre servis firmaları “ Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir.” Tanımına uygun hareket etmek zorundadırlar.

Yetki belgesi almış olan firma sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, yasal sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin devamlılığını sağlamak zorundadırlar.

Servis firması kurulduktan sonra firmaya, taşımada kullanacakları araçların niteliğini ve sayısını gösteren, taşıt belgesi ile taşıt belgesinde kayıtlı olan her taşıt için ayrı ayrı düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.

Servis firmalarında sürücü olarak çalışacak personelinde kanun ve yönetmeliklere göre birtakım özellikleri taşıması gereklidir. Bunlar:
1.Taşıtın özelliğine göre sürücü belgesinin olması,
2. Meslekte yeterlilik belgesine sahip olması,
3. Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almamaları, 63 yaşını geçmemiş olmaları,
4. Mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren, yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporlarının olması,
5. Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı özgürlüğünü bağlayıcı ceza almamış olması, şarttır.

Yönetmelikler kapsamında taşımacılık yapan servis firmaları Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Ferdi Kaza Sigortası yaptırması zorunludur.

Sektörün büyümesi beraberinde bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Kanun ve yönetmelikleri hiçe sayarak, insan yaşamıyla oynamak isteyenlerle de servis firmaları olarak bizlerin ilgilenmesi gerekmektedir.